rzeźby sakralne Grażyny Roman
Grażyna Roman © 2012, email:  grd33@wp.pl,  tel.  48 22 40 80 961
Św. Piotr , dąb polichromowany kaplica św. Piotra , kościół Stella Maris ,Gdynia Chrystus  Oświęcimski Madonna,  ceramika /projekt/
Madonna , marmur carrara, Wyższe Seminarium Duchowne , korytarz diakonów Madonna, marmur carrara. Pieta, ceramika Jan Paweł II
<powrót rzeźby wystawy o sobie.. kolaże